Welkom op de website van Kinderpsychologen Naarden-Bussum. Wij bieden kortdurende en laagdrempelige psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders.

Wat wij doen

U kunt bij ons terecht met vragen of problemen rond opvoeding, ontwikkeling of gedrag.

Aanmelden

Diagnostiek & Behandeling

Na aanmelding brengen we de problemen en vragen in kaart en bespreken we wat nodig is. Dit kan zijn dat we met de behandeling kunnen beginnen of dat er eerst diagnostiek plaatsvindt.

“Een kind bezit meer kracht dan vooraf gedacht wordt en is goed in staat om te bedenken hoe hij zelf of met anderen tot een oplossing kan komen.”

Wie wij zijn

Wij zijn Hannieke Flamman, Francien de Pree en Sanne van Beek.