Wij beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dit op de praktijk inzien of desgevraagd kunnen wij dit toezenden.