Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin wordt het verdere traject onderbouwd.

Ieder kind is uniek en dat maakt dat de behandeling maatwerk is. We maken gebruik van verschillende behandelmethoden zoals:

  • Individuele begeleiding
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • EMDR
  • Psycho educatie
  • Ouderbegeleiding

Ouders worden veelal nauw bij de behandeling betrokken en meestal volgt na drie gesprekken met hen een eerste evaluatie. Bij jonge kinderen worden ouders met regelmaat in de kamer uitgenodigd.

Aan het eind van de behandeling wordt er een afsluitende brief gemaakt die, na toestemming, naar de huisarts wordt gestuurd.