U kunt bij ons aanmelden met vragen of problemen rond opvoeding, ontwikkeling of gedrag. Na de aanmelding wordt er binnen twee werkdagen contact met u opgenomen. Telefonisch maken we de inschatting of de problematiek passend is bij onze praktijk. Wanneer dat zo is, volgt een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur met beide ouders plaats en meestal is het kind daarbij aanwezig. Samen brengen we de problemen en vragen in kaart en bespreken we wat we denken dat nodig is. Dit kan zijn dat we met de behandeling kunnen beginnen of dat er eerst diagnostiek plaatsvindt.

“Kinderen zijn ‘in ontwikkeling’ en wanneer het even stokt, zijn er altijd mogelijkheden om ze weer op weg te helpen.”