Wij zijn ervaren en enthousiaste kinder- en jeugdpsychologen, werkzaam in een kleine, persoonlijke praktijk in Naarden-Bussum. Wij bieden kortdurende en laagdrempelige psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders. Vanuit een goed contact en vertrouwen richten we ons op de kracht van het kind en de opvoeders, waarbij verbinding en betrokkenheid van het hele systeem (thuis, school en andere hulpverleners) centraal staan.

Ons Team

“Kinderen zijn ‘in ontwikkeling’ en wanneer het even stokt, zijn er altijd mogelijkheden om ze weer op weg te helpen.”

“Een kind bezit meer kracht dan vooraf gedacht wordt en is goed in staat om te bedenken hoe hij zelf of met anderen tot een oplossing kan komen.”

“Het is mooi om te zien wanneer een kind weer in zichzelf gaat geloven.”