Wij onderschrijven de beroepscodes van onze beroepsvereniging het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl). Wanneer u niet tevreden bent over de werkwijze van de psycholoog, vragen wij u dit eerst met de betreffende persoon zelf te bespreken. Hopelijk kan in dit gesprek een oplossing worden gevonden. Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u in alle gevallen terecht bij het klachtenportaal van onze beroepsvereniging www.klachtenportaalzorg.nl en kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingezet. We voldoen hiermee aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer de behandeling onder de Jeugdwet valt en u van mening bent dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, kunt u desgewenst een klacht indienen bij het centrale meldpunt klachten van de gemeente (www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten).