In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschikken we over een Privacy Beleid, dat op de praktijk ter inzage ligt en aan alle nieuwe cliënten wordt toegestuurd. Desgewenst kunt u een exemplaar ontvangen.