“Het is mooi om te zien wanneer een kind weer in zichzelf gaat geloven!”

Als ontwikkelingspsycholoog heb ik lang met veel plezier in de jeugdhulpverlening en het onderwijs gewerkt. Ik heb inmiddels ruime ervaring met uiteenlopende diagnostische vragen, problemen, leeftijden en behandelvormen. Deze diversiteit maakt dit werk voor mij zo enorm boeiend; iedereen is uniek en vraagt een eigen benadering.

Aandacht voor het kind en zijn directe omgeving vormt de kern van mijn werk. Ik ervaar dat er vanuit contact en vertrouwen veel mogelijk is. Mijn werkwijze is gericht op samenwerking en op de ander vertrouwen te geven om stapjes in de goede richting te zetten. Dit doe ik met de intentie om de huidige problematiek op te lossen en ook mogelijke lastige situaties in de toekomst aan te kunnen.

Als moeder van een zoon en een dochter die inmiddels jongvolwassen zijn, weet ik hoe lastig opvoeden soms is. Ik ervaar dat goed kijken, goed luisteren en vooral open communiceren belangrijke peilers zijn in zowel de opvoeding als in mijn werk.

BIG registratienummer: 49051956925