Met zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind of vragen over de opvoeding, kunt u bij ons terecht. Ook wanneer uw directe omgeving of school bijzonderheden signaleren, kunt u contact met ons opnemen. Om in onze kracht te blijven en u zo goed mogelijk te helpen, zijn er bepaalde problemen die we samen met andere hulpverleners oplossen.

Wij kunnen hulp bieden bij

Identiteit

Sociale omgang

Emoties

Slapen

Gedrag

Concentratie

(Buik)pijn

Opvoeden en gezin

Trauma

Wij kunnen geen hulp bieden bij

Automutilatie

Suïcidaliteit

Verslaving

Eetproblemen

Complexe gezins- en scheidingsproblematiek