Onze praktijk valt onder de Ambulante Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze vorm van hulpverlening richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar die door een psychische aandoening of een ernstig emotioneel probleem worden beperkt in hun functioneren en ontwikkeling. De vergoeding van de Ambulante Jeugd GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben contracten afgesloten met alle gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek.

Vergoede zorg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts, een jeugdarts, een medisch specialist of de gemeente, waarin een vermoeden van een DSM-V-stoornis staat vermeld. Met een juiste verwijzing en wanneer er sprake is van stoornisgerelateerde problematiek, wordt de psychologische zorg vanuit onze praktijk -tot een door de gemeente vastgesteld maximum- geheel vergoed. Wij declareren de rekening bij de gemeente.

De psychologische hulp aan jongeren en jong volwassenen van 18 jaar en ouder wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraars. Met ingang van 2017 hebben wij geen contracten meer afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u in alle gevallen zelf de factuur ontvangt. Wanneer er een juiste verwijzing is van een arts en er een officiële diagnose wordt gesteld, kunt u achteraf de factuur inleveren bij uw zorgverzekeraar en mogelijk een deel vergoed krijgen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Houd er rekening mee dat er sprake is van een eigen risico.

Niet vergoede zorg

Wanneer er geen sprake is van een juiste verwijzing, diagnose of stoornis, bieden we de mogelijkheid tot niet vergoede zorg. Ons uurtarief voor niet vergoede zorg in 2024 is 110 euro. Wij sturen u hiervoor een factuur. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, bestaat er in sommige situaties een mogelijkheid om toch een deel van deze kosten vergoed te krijgen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden na te kijken of hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Kosten

Indien psychologisch onderzoek niet onder de vergoede zorg valt zijn er kosten aan verbonden die u zelf dient te betalen. We rekenen hiervoor de kosten op basis van ons uurtarief. Voor het doen van intelligentie-onderzoek hanteren we onderstaand tarief:

– Intelligentie-onderzoek (intakegesprek, testafname, verslaglegging en adviesgesprek): € 800,-.

Let op

Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Gemiste of niet tijdig afgezegde afspraken worden niet vergoed en worden aan u gefactureerd. Wij brengen hiervoor een tarief van € 60,- in rekening.