Afhankelijk van de problematiek en leeftijd van de client vinden er gesprekken, observaties (op school of thuis) plaats en worden er vragenlijsten en/of testen afgenomen. De onderzoeksmomenten worden met u afgesproken. De bevindingen worden in een adviesgesprek aan u teruggekoppeld. Tevens worden deze verwerkt in een verslag waarvan u eigenaar bent. Bij het adviesgesprek heeft het onze voorkeur om dat aan beide ouders terug te koppelen.

We bieden onderzoek naar gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, concentratie en aandacht, persoonlijkheid en intelligentie. Indien nodig is consultatie bij een kinder- en jeugdpsychiater mogelijk.