Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat met uw contact met ons te maken heeft. Zonder uw toestemming mag er geen informatie aan derden wordt gegeven. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u (of uw kind van 16 jaar of ouder) daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie over de beroepscode zie www.psynip.nl. Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collega’s met als doel de behandeling te optimaliseren.