De verhalen van kinderen en jongeren horen en eraan bijdragen dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, inspireert mij.

Elk kind, elke jongere is uniek en mag helemaal zichzelf zijn. Om daar te komen, is het belangrijk dat elk kind en elke jongere gezien en gehoord wordt en aangemoedigd wordt om zelf te ontdekken waar de eigen krachten en mogelijkheden liggen. Bepaalde ervaringen, omgevingsfactoren of karaktereigenschappen kunnen die weg soms ingewikkelder maken. Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog wil ik graag samen aan de slag om te zoeken waar zich sterke kanten en oplossingen bevinden. Een goede diagnose kan daarbij soms een hulpmiddel zijn, maar is voor mij geen doel op zichzelf.

Sinds 2005 ben ik werkzaam geweest bij twee zorginstellingen, op een school voor speciaal basisonderwijs en aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 werk ik bij Kinderpsychologen Naarden-Bussum, waar ik me al snel heel goed thuis voelde! Ik ben er één dag in de week, op de woensdag, en combineer dit mooie werk met een andere baan als GZ-psycholoog bij een zorginstelling voor mensen met een beperking. Ik heb veel ervaring met o.a. leerproblemen, autisme, angst, depressie, traumatische ervaringen, begeleiding bij levensvragen en bij identiteitsvragen.

In mijn contacten ben ik rustig en betrokken, nadenkend en meedenkend en ook confronterend als het moet. Een moeilijk gesprek ga ik zeker niet uit de weg en is voor mij echt geslaagd als iedereen tevreden naar huis gaat.