Wij onderschrijven de beroepscodes van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Wanneer u niet tevreden bent over de werkwijze van de psycholoog, vragen wij u dit eerst met de betreffende persoon zelf te bespreken. Hopelijk kan in dit gesprek een oplossing worden gevonden. Wanneer u er samen niet uitkomt en u van mening bent dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, kunt u, wanneer de behandeling onder de Jeugdwet valt, een klacht indienen bij het centrale meldpunt klachten van de gemeente (www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten). In alle gevallen kunt u terecht bij het NIP (www.psynip.nl). Via het NIP zijn we aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling (P3NL). We voldoen hiermee aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).